Главная Polski krok po kroku A2-B1 - Podręcznik

Polski krok po kroku A2-B1 - Podręcznik

,
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Podręcznik przeznaczony jest do pracy z nauczycielem jak również do samodzielnej nauki.
Przy każdym ćwiczeniu w książce podano numer pozwalający na odnalezienie go w wersji online. Daje to możliwość sprawdzenia odpowiedzi do niego, przetłumaczenia słów i wyrażeń w rozbudowanym słowniku multimedialnym oraz zapoznania się z komentarzem gramatycznym w kilku językach.
Год:
2012
Издательство:
Glossa
Язык:
polish
Страницы:
160
Файл:
PDF, 39.07 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
polish, 2012
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова